L'empresa

 

Des de 1977 que vàrem obrir per primera vegada les portes de Distribucions Alimentàries JPintado, treballem amb un objectiu clar: assessorar el nostre client.

Vàrem néixer amb les directrius específiques de treballar per al professional de l’alimentació i la restauració; on el consell de l’especialista és bàsic perquè el client compri sempre el millor i amb la màxima satisfacció.

Nosaltres creiem en la fidelitat i en el bon servei. El temps ens ho ha demostrat.

Avui, després de tots aquests anys, encara continuem, dia a dia, visitant el nostre client assessorant-lo sobre productes de qualitat per aconseguir el màxim rendiment del seu negoci.

Estem perfectament al dia pel que fa a logística d’emmagatzematge i distribució. Els temps estan canviant i avui, en una situació de sobreoferta de productes, ens hi hem adaptat, amb nous plantejaments comercials i de mercat.

Sempre aportem solucions innovadores.

No volem senzillament distribuir, ens adaptem a les necessitats dels nostres clients i li aportem solucions pràctiques per vendre més. Som creatius i disposem de les nostres pròpies promocions, en benefici dels resultats de vendes dels nostres clientes.